BMS: Benene på jorden og kraner i himlen

It-udvikling og løbende sparring med en fast partner er det bærende it-fundament hos kranfirmaet BMS. Virksomheden forsøger hele tiden at finde veje til at gøre it-arbejdet smartere.

Vi møder de grønne BMS-kraner overalt. Når de løfter vindmøller, domkirketårne og dele til broer på plads. Firmaets største kran klarer snildt en last på 1.350 tons.

Det kræver sin kran og sin kranfører at håndtere de omfattende løfteopgaver, og for BMS er det et must, at der er styr på alt fra kraner, mandskab, sikkerhed til diverse certifikater.

”Det kræver rigtig meget, fordi vi har 50 forskellige typer køretøjer, der hver især kræver sine certifikater og uddannelser at betjene,” siger it-chef Morten Fjellerad, BMS.

”Derfor har vi udviklet et værktøj, der blandt andet kan vise os, hvem der kan køre den pågældende kran, hvem der har fået sidemandsoplæring i at køre den og hvem der har certifikatet til at køre den.”

”Hele meningen med systemet er bl.a., at vores udlejning, booking og logistik hurtigt og nemt kan få en liste over hvilke medarbejdere, der er kvalificeret til at køre hvilken kran.”

Kraner med mere

BMS A/S er et internationalt, familieejet kranfirma med hovedkontor i Nørresundby og afdelinger i flere lande.

Firmaet hed oprindeligt Byggeriets Maskin Stationer og opstod i asken fra 2. verdenskrig. BMS har siden 1953 haft en kran med i spillet mange steder både herhjemme og i udlandet. BMS er med, uanset om det er tårnet på Roskilde Domkirke, elementer til kraftværker eller store Vestas vindmøller, der skal løftes på plads.

Virksomheden startede som kranfirma, men er i dag meget mere end det. BMS udlejer også diverse varianter af kraner, uddanner anhuggere og kranførere, styrer projekter og leverer totalløsninger på diverse løfteopgaver.

Samler processerne og gør det nemt

BMS er i udvikling og har fået flere opgaver og flere medarbejdere. Det stiller nye og andre krav til driften og til de mange processer, der holder det hele kørende.

”Jo flere medarbejdere, desto flere ting, der skal kunne automatiseres og lægges væk som manuelle processer, der skal klares i it-afdelingen.”

”Behovene ændrer sig hele tiden. Vores forretning er vokset betydeligt de sidste år, og vi har fået flere processer med flere deltagere. Derfor skal vi selvfølgelig automatisere så mange af de manuelle processer som muligt igennem it-udvikling.”

”Vi arbejder hele tiden med at forenkle vores processer og få synkroniseret vores systemer, så de virker og automatiserer så meget som muligt.”

Fra medarbejderliste til HR platform

It er omdrejningspunktet i forretningen og er med til at drive, understøtte og automatisere virksomhedens processer. BMS’ it vokser med virksomhedens behov.

Således har BMS i takt med forandringerne udviklet en simpel medarbejderliste til en decideret HR platform. Platformen samler og samkører en lang række opgaver og data som telefonnumre, styring af rettigheder, ansættelseskontrakter og oversigter over certifikater på medarbejdernes kompetencer. Det går hurtigt, automatisk og nemt.

”Platformen giver os et hurtigt overblik over, hvem der kan hvad. Den giver os også mulighed for med det samme at kunne rokere rundt på mandskab og løse en logistisk udfordring med at få alt på plads ganske hurtigt, fordi systemet gør arbejdet for os,” fortæller Morten Fjellerad.

”Sådan et slags system er rigtig smart, når man får en sygemelding om morgenen og skal finde en ny medarbejder til en bestemt type opgave. Det klarer systemet så let som ingenting.”

”Den viden ligger typisk i hovedet hos en ansat og afhænger af, at han kan huske, hvem der også kan køre lige præcis den type kran.”

”Samtidig kan vi se, hvornår den enkelte medarbejder skal have fornyet sit certifikat.”

Den løbende sparring

BMS bruger Gravgaard & Co til at udvikle sine systemer og til løbende at sparre om it-udvikling og hvad der kan optimeres og automatiseres, så kranforretningen bliver løftet yderligere.

”Vi har hele tiden en dialog med Gravgaard & Co om, hvad vi kan gøre smartere. Vi vender løbende tingene med hinanden og kigger på, hvordan vi kan optimere vores forretning. ”

”Dialogen er blevet et rigtig godt omdrejningspunkt for rigtig mange ting.”

”Det er vigtigt for os, at vores konsulent er der, når vi har brug for ham. Vi kan ikke hænge og vente i flere dage, når vi står med et problem. Det forstår de hos Gravgaard & Co.”

”Når man laver it-udvikling, er der ofte forskellige forventninger til, hvordan processen skal være og nogle gange også til, hvilket resultat, det skal munde ud i. Det gælder både internt i ens egen organisation og i forhold til den eksterne samarbejdspartner.”

”Der vil altid være nogle bump undervejs som man skal forholde sig til og have styr på. Det kan man sagtens, når man har en god dialog og sørger for hele tiden at afstemme forventningerne med hinanden.”

Jordforbindelse og respekt

It er vigtigt, men det er der også andre ting, der er. Og for BMS’ it-chef handler det om at få sat de rigtige proportioner på virksomhedens it.

”Tit handler det om ikke at gøre tingene mere komplicerede end de er. De færreste er lige så store som Mærsk, hvor det størrelsesmæssigt giver mening at have en masse forskellige systemer.”

”Lad være med at anskaffe en hel masse forskellige systemer bare fordi en sælger siger, at det er smart. Overvej hele tiden om det virkelig er nødvendigt og om virksomheden er stor nok til, at det giver mening at have systemet.”

”Hold benene på jorden. Det er så nemt at overgøre ting, fordi man synes man er så stor og vigtig.”

”Jeg synes mit arbejde i it-afdelingen er vigtigt. Men min afdeling er ikke den vigtigste afdeling i BMS. Det er ikke mig, der får forretningen til at køre.”

”Det er de kranførere, der ligger og kører kran 14-15 timer om dagen. Det er dem, der tjener pengene til os. Det skal man aldrig glemme. De folk har jeg kæmpe respekt for.”

Det er vigtigt for os, at vores konsulent er der, når vi har brug for ham. Vi kan ikke hænge og vente i flere dage, når vi står med et problem. Det forstår de hos Gravgaard & Co.

Morten Fjellerad
It-Chef, BMS A/S